Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner

ID: BN1-59-4

BN1-59-4  100 sider  (November 2010)

Banenormen er udarbejdet for at sikre en tilstrækkelig bæreevnemæssig sikkerhed og nødvendig funktionalitet under normale driftsvilkår for banens sporbærende broer og jordkonstruktioner.

Banenormen omfatter både regler for dimensionering af nye sporbærende broer og regler for klassificering og bæreevneberegning af eksisterende sporbærende broer og jordkonstruktioner.

Ny version BN1-59-4 er kun ændret på et enkelt punkt i forhold til BN1-59-3, på side 77 fjernes to linjer - resten af banenormen er uændret. De to linjer, der fjernes , lyder: "For baner med tilladt aksellast på 225 kN eller mindre skal dæmninger og skråningsanlæg projekteres og udføres efter reglerne i BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor".

I BN1-6-3 Figur 14.3-1 henvises der direkte til BN1-59-3 for så vidt angår jernbanedæmningers hældning. Ved at fjerne de to nævnte linjer undgår man en uheldig sløjfe imellem de to normværker.

Se også:

  • TM 84, der pr 1.11.2018 erstatter dele af afsnit 9.4.

  • TM 67 udg. 3, der pr 15.11.2018 erstatter afsnit 9.5.