Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

ID: BN1-99-1

BN1-99-1  22 sider  (November 2014)

BN1-99-1: erstatter
- VN 866 Rnr6994 Vedligeholdelsesforskrift for akkumulatorbatterier type SM, GR og GRL.
- VN 866 Rnr7534 Vedligeholdelsesforskrift for vedligeholdelsesfrie akkumulatorbatterier.

- Skal sikre, at batterianlæg til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de til en hver tid er funktionsdygtige.
- Omfatter back-up-forsyning til de under Banedanmarks infrastrukturforvaltning hørende sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg, Banenormen anvendes ikke ved eftersyn og vedligeholdelse af batterier til UPS-anlæg.

De vigtigste ændringer:
- Der indføres årlig belastningstest/afladetest (dog ikke for startbatteri til generatoranlæg). Regelændring udgør en klar skærpelse i forhold til frekvens og er begrundet i, at leverandører af de nu anvendte batterier (uden indbygget batteritest) anbefaler dette. Leverandør anbefaler en times test, som krævet i den gamle regel. Dette ændres til ½ time, da normgruppen dels vurderer, at de fleste fejl kan registreres indenfor ½ time og dels ønsker at undgå driftsproblemer, hvis batteriet aflades for meget og der kort derefter bliver problemer med strømforsyningen.
- Krav til observation af fejlbehæftede batterianlæg ændres til krav til udbedring af alvorlige fejl/nærmere undersøgelse af en række forhold.
- Ændret procedure ved vandpåfyldning/måling.
- Ændret procedure ved måling af syrevægt.
- Der indføres en række ikke tidligere beskrevne aktiviteter i forbindelse med det årlige eftersyn.
- Nye krav til dokumentation, kompetence mm.