Indbyrdes placering af spor og perron

ID: BN1-49-1

BN1-49-1  13 sider  (Oktober 2006)

Det er formålet med Banenormen at fastlægge tolerancer for den indbyrdes placering af spor og perron ved nyanlæg, fornyelse af perronforkanter, sporfornyelse, sporjustering og for spor i drift.

Baggrunden for tilblivelsen af Banenormen er primært relateret til behovet for tolerancer for afstande mellem spor og perron i driftsfasen, hvilket desuden har affødt et behov for et mere ensartet og højere kvalitetsniveau i anlægsfasen.