Kravspecifikation - Tekniske bygninger

ID: BN2-206-1

Banenorm BN2-206-1 er udarbejdet for at sikre et enkelt og klart overblik over hvilke krav Banedanmark stiller i forbindelse med renovering, ny- eller ombygning af tekniske bygninger.  

En teknisk bygning indeholder tekniske komponenter, - anlæg og – delsystemer, af betydning for afvikling af togtrafikken.