Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

ID: BN1-172-1

BN1-172-1 33 sider (Juni 2017)

BN1-172-1 Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 træder i kraft  1. oktober 2017

BN1-172-1 er én af tre nye banenormer, der samlet beskriver projekteringsregler for HKT  - de andre banenormer er:
• BN1-170-1 Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog
• BN1-171-1 Projektering af HKT-information

BN1-172-1 erstatter SN nr. 650 V nr. 0880 og SN nr. 650 V nr. 0882 og indebærer en række ændringer og forbedringer – fx:
• Begreberne planlagt La og akut La erstattes af tre nye begreber og metoder:
- Type A, der er sammenlignelig med ” Projektering af akut La”.
- Type B, der er sammenlignelig med ”Projektering af planlagt La”, men nu mere detaljeret/operationelt beskrevet / målrettet brugerne.
- Type C, der er sammenlignelig med ”Projektering af planlagt La” – tilføjet ekstra muligheder.
• Skærpelse af eksisterende regler som følge af, at hastigheden er 120km/t mod 100km/t  og faldtallet  er ændret fra 22,5‰ til 27,5 ‰ og der medtages 170 m efter La-området.
• Beskrivelse af fremgangsmåde inkluderende både projekterende, sikringsteknikere og trafikalt personale.
• Nye krav til validering, afprøvning samt dokumentation.

Endvidere regelsættes allerede anvendt praksis på flere områder.