Projektering af HKT-information

ID: BN1-171-2

BN1-171-2 (August 2020)

BN1-171 er én af tre nye banenormer, der samlet beskriver projekteringsregler for HKT  - de andre banenormer er:
• BN1-170-1 Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog
• BN1-172-1 Omkobling til LA i sikringsanlæg type DSB 1969

BN1-171 erstatter PN 756 V nr. 1548 og indebærer en række ændringer og forbedringer – fx:
• Præcisering af regler omkring ”L-felter”.
• Nye krav til HKT-informationsskemaer.
• En mere enkel og logisk projekteringsmetodik.
• Skærpelse af reglerne for anvendelse af Sf
• Mulighed for at anvende reduceret bremsevej i beregningen

Endvidere regelsættes allerede anvendt praksis på flere områder.