Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring

ID: BN1-182-1

BN1-182-1 01.03.2013  22 sider  (Marts 2013)

Banenormen beskriver de aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med validering af relæanlæg, validering af relædelen af øvrige anlægstyper, ændring i IT-kommunikations-, fjernstyrings- eller stærkstrømsanlæg, der findes i relæanlæggets dokumentation

Ved validering forstås i denne banenorm en teknisk gennemgang af tegningerne, hvor de forhold, der er beskrevet i nærværende banenorm kontrolleres.