Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

ID: BN1-9-2

BN1-9-2  20 sider  (Juni 2012)

Banenormen indeholder krav til højde og bredde af sikkerheds- og opholdszoner, samt markeringen af disse zoner. Endvidere indeholder banenormen krav vedrørende markering af perronende. Banenormen indeholder regler på såvel BN1- som på BN2-niveau.

Det er formålet med banenormen at sikre, at perroner med publikumsadgang udformes på en sådan måde, at det er sikkert at opholde sig på perronerne.