Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

ID: BN1-173-1

BN1-173-1  14 sider  (Januar 2010)

Fastlægger og beskriver krav til eftersyn og vedligeholdelse af rumslukningsanlæg, der anvender inertgas som slukningsmiddel.
Stiller krav om dokumentation af udført eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde.
Erstatter eksisterende VN499Rnr.7019, Eftersyn, vedligeholdelse og afprøvning af halonanlæg, der ikke anvendes længere.
Tager højde for lovgivning, herunder Arbejdstilsynets sikkerhedsregler for trykbeholdere.
Følger Retningslinie 005, Drift og vedligeholdelse af automatiske brandsikringsanlæg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.