Vejledning om svejsning i koldt vejr

ID: BN3-191-1

BN3-191-1  11 sider  (December 2011)

Gældende regler for svejsning i koldt vejr er bla. beskrevet i den tekniske meddelelse "Fastsættelse af regler vedrørende svejsearbejder i koldt vejr", nr. 01/19.04.2001

I ovennævnte TM nr. 01/19.04.2001 beskrives regler etc. for funktionen Driftsområdets svejsemester. Denne funktion svarer i dag til funktionen den svejseansvarlige i Produktion.

Banenormen er en vejledning i håndtering af reglerne for sporsvejsning i koldt vejr.