DCTC og RCTC

ID: TM 45-2

Som konsekvens af at DCTC og RCTC fjernstyringsanlæggene skal være i drift meget længere end oprindelig planlagt er der knaphed på de tekniske kompetencer, derfor skal der ikke foretages større ændringer i disse anlæg.