Grænser for støjstrømme med videre fra el-materiel på Banedanmark infrastruktur

ID: TM 06

TM 06 20.12.1999 sikkerhedsbærende  2 sider  (December 1999)

Der er nu udgivet tegning QN 903 Q nr. 0779 "EMC specifikation for Rolling Stock", 1. udgave, dateret 20.12.1999, som fastlægger grænserne for tilladelige støjstrømme m.v. fra el-materiel, der skal køre på Banestyrelsens infrastruktur.