Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994

ID: TM 44

TM 44 07.03.2012  4 sider  (Marts 2012)

I de seneste måneder har der været nogle  tilfælde af kortslutninger i sporskiftedrev type 1994. Grunden til dette skyldes at der i forbindelse med fejlretning eller vedligehold er tabt møtrikker eller skruer ned i klemrækken gennem de 2 huller under afbryderen. Disse har forårsaget kortslutningen (fig. 1 og 2).

For at forhindre at denne type fejl opstår fremover, skal hullerne fyldes med fugebånd (side 4). Dette kan gøres enten under fejlretning, ved det næste eftersyn eller i forbindelse med reparation af drevet på værksted.