Krav til kabeltyper og baneplinte for potentialudligning og returstrøm (ekskl. Sicat) samt returstrømskabler i togforvarmeanlæg på alle strækninger

ID: TM 32-3

TM 32 25.06.2021  6 sider  (juni 2021)

Denne tekniske meddelelse er gældende for alle typer togforvarmeanlæg og potentialudligning og returstrøm for følgende typer anlæg:

  • Type Fjernbane BDK 160St
  • Type Fjernbane BDK 200St
  • Type S-bane BDK 100St
  • Type S-bane BDK 120Al
  • Type S-bane BDK 120St

For SICAT-anlæg henvises til TM 93, Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg.