Niveaudeling af teknisk dokumentation i Banedanmark

ID: TM 01

TM 01 01.01.2008  9 sider  (Januar 2008)

Formålet med denne teknisk meddelelse er, at Trafikstyrelsen og Banedanmark sikres et overblik over den tekniske dokumentation der kan forventes tilgængelig i forbindelse med definitions- og programfasen i anlægs- og fornyelsesprojektering. Hermed skulle være sikret et klart grundlag for at kalkulere omkostninger til udarbejdelse af plan og projekteringsgrundlag.