Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation

ID: TM 28-2

TM 28 udgave 2

Denne tekniske meddelelse omhandler bestemmelser for mærkning og dokumentation af kabler til drifts- og beskyttelsesjording (herefter benævnt returstrøm og potentialudligning) på Fjernbanen og S-banen, gældende for både station og fri strækning. Meddelelsen er et supplement til BN1-13, BN1-105, BN1-106, BN2-83, BN2-84, Teknisk meddelelse nr. 01/01.03.2002, nr. 03/25.07.2006 og "SAB jording og potentialudligning på elektrificerede baner".

 

TM 28 er ikke dækkende for de nye kørestrømsanlæg og signalsystemer, indeholder forældede begreber og skal efter planen udgå ved ikrafttræden af BN1-190-1 Elektrisk sikkerhed: Lavspændingsforsyning/jording/retur­strøm/po­ten­tial­udligning.