S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper

ID: TM 03-2

Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjer for montage af returstropper (returstrømsforbindelser) og vil være gældende indtil BN1-190-1 træder i kraft , idet reglerne vil blive optaget heri.