Sporregler 1959

Sporregler 1959  46 sider  (Marts 2014)

Sporregler 1959 indeholder regler for sporets overbygning og banevedligeholdelse. Regler, der løbende aflyses i takt med udgivelsen af ny banenormer, vises ved overstregning.