Visualisering af Hvidemøllevej bro (20994)

År: 2021

Som et led i forberedelserne til elektrificering af jernbanen er Banedanmark i gang med at bygge en ny bro ved Hvidemøllevej. Den eksisterende bro, som fører Hvidemøllevej over banen, skal erstattes med en ny, højereliggende bro, som giver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om ca. fem år er klar til eldrevne tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig. 

Billederne viser den gamles bros placering, som en "Spøgelse model" , samt hvordan den nye bro ændre den fremtidige vejs forløb. Billederne viser også gen-etableringen af parkeringsanlægget. 

Randers Bro A

Randers Bro B1

Randers Bro B2

Stemningsbilledet af broen til brug på hjemmesider og borgermøder. 

Randers Bro C