Banedanmark sikrer jernbanedriften

Banedanmark følger tæt myndighedernes anvisninger i forbindelse med Coronavirus. For at undgå smittespredning holder vi afstand til hinanden, og de fleste af os varetager vores opgaver hjemmefra. Du kan kontakte os, som du plejer via telefon, mail og Skypemøder. Men fysiske tilstedeværelse begrænses mest muligt. Der er stadig arbejdsopgaver, der ikke kan varetages hjemmefra, men på kontorer eller på banen. Vores lagre holder åbent, men med begrænset bemanding og reducerede åbningstider. Ring gerne i forvejen for at sikre, at der er åbent. Tak for din forståelse og samarbejde.

 

Information om Banedanmarks forholdsregler i forbindelse med Corona-virus, COVID-19

Som infrastrukturforvalter for jernbanen i Danmark har Banedanmark et skærpet fokus i forhold til andre arbejdspladser. Læs her vigtig information om: ”Information om Banedanmarks forholdsregler i forbindelse med Corona-virus, COVID-19”.

 

Konsekvenser for Banedanmarks leverandører og entreprenører - herunder deres leverancer til Banedanmark

Banedanmark er blevet kontaktet eller forvarslet af flere leverandører og entreprenører om potentielle leveringsvanskeligheder og forsinkelser på baggrund af den igangværende COVID-19 situation.

 

Banedanmark er opmærksom på, at situationen kan have direkte samt afledte konsekvenser for Banedanmarks leverandører og entreprenører - herunder deres leverancer til Banedanmark.

 

Arbejderne på- og leverancerne til Banedanmarks projekter er kritiske i forhold til at opretholde grundliggende samfundsmæssige funktioner. Arbejde og leverancer skal derfor forsætte som vanligt. Banedanmark accepterer ikke Corona som force majeure eller som argument for fristforlængelse.

 

Her kan du læse vigtig information om, hvordan Banedanmark generelt vil forholde sig til leveringsvanskeligheder og forsinkelser på baggrund af COVID-19.