Entreprenørmøde 23. november

Banedanmark afholder entreprenørmøde den 23. november 2020 via Skype

Banedanmark afholder entreprenørmøde mandag den 23. november 2020 kl. 15.30-16.40. Entreprenørmødet afholdes online via Skype grundet den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19). Ved tilmelding til entreprenørmødet får deltagere tilsendt et Skype-link og information om, hvordan entreprenørmødet tilgås via Skype-linket.

Tema for entreprenørmødet mellem entreprenører og Banedanmark er:

  1. ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001),
  2. sikkerhed ved arbejder i nærheden af spor med trafik,
  3. forhold ifm. sporspærring på ERTMS udrullede strækninger 
  4. hvorfor Banedanmark giver sanktioner

Dagsorden til entreprenørmødet

Klik for at læse Dagsorden til entreprenørmødet.

Tilmelding
Tilmelding til entreprenørmødet skal ske senest mandag den 23. november 2020 kl. 12.00 via kogs-entrepr@bane.dk.
Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed.

Banedanmark ser frem til et godt entreprenørmøde.