Entreprenørmøde 6. maj

Banedanmark afholder entreprenørmøde torsdag den 6. maj 2021 kl. 15.30-16.45. Entreprenørmødet afholdes online via Skype grundet den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19). Ved tilmelding til entreprenørmødet får deltagere tilsendt et Skype-link og information om, hvordan entreprenørmødet tilgås via Skype-linket.

Tema for entreprenørmødet mellem entreprenører og Banedanmark er:

Overskridelse af fritrumsprofil og krøjestop
• Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001)
Sikker færden og arbejde i og ved spor

Tilmelding
Tilmelding til entreprenørmødet skal ske senest fredag den 30. april 2021 via kogs-entrepr@bane.dk.

Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed.

Banedanmark ser frem til et godt entreprenørmøde.