Entreprenørmøder i 2020 udskydes

Banedanmark udskyder entreprenørmøder i København og Fredericia til før sommerferien

Opdatering:

Entreprenørmøder udskydes

 

Banedanmark har d. 6. marts 2020 udsendt invitation til entreprenørmøder i København og Fredericia d. 21. og 23. april 2020. 

På baggrund af den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19) og Regeringens udmelding den 6. april 2020 aflyses entreprenørmøderne i april måned.

 

Banedanmark afholder entreprenørmøderne før sommerferien i stedet og en ny invitation udsendes snarest.

Henvendelser herom er velkomne og bedes sendes til kogs-entrepr@bane.dk.

 

Tidligere udsendt nyhed:

Banedanmark inviterer til entreprenørmøder i foråret 2020

 

Banedanmark afholder i år entreprenørmøder i april. Ligesom de sidste år afholdes møderne i både København og Fredericia, så alle interesserede har mulighed for at deltage.

 

København: Entreprenørmødet i København afholdes tirsdag den 21. april 2020

Fredericia:  Entreprenørmødet i Fredericia afholdes torsdag den 23. april 2020

 

To temaer

Det ene tema på entreprenørmøderne er: "Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed i forbindelse med Infrastrukturarbejde."

Dansk Standard fortæller om status på udvikling af ledelsesstandarden, og om hvordan entreprenører bliver certificeret efter ledelsesstandarden.

 

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard for jernbanesikkerhed. Ledelsesstandarden skal træde i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag I henhold til "Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser."

 

Det andet tema på entreprenørmøderne er, hvad "Banedanmark finder i forbindelse med tilsyn med arbejde i spor."

Banedanmark giver en gennemgang af, hvad der er fundet i forbindelse med tilsyn med arbejde, som foregår i forbindelse med trafikeret nabospor.

 

Spørgerunde

Som noget nyt vil der være en opsamlende spørgerunde til temaet "Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed", hvor entreprenører kan stille spørgsmål til et spørgepanel. Panelet består af medarbejdere fra Banedanmark, Dansk Standard og Certificeringsorganerne Force Certification, Bureau Veritas, DNV GL Business Assurance A/S og Tüv Süd Danmark ApS.

 

Se programmet for møderne i dette link.

 

Tilmelding

Har du lyst til at tilmelde dig entreprenørmøderne, bedes du sende en mail med navn på deltager, virksomhed, og i hvilken by du ønsker at deltage til kogs-entrepr@bane.dk.

 

Deadline for tilmelding er tirsdag den 31. marts 2020.

 

OBS:
På baggrund af den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19) og Regeringens udmelding d. 11. marts 2020 følger vi i Banedanmark udviklingen af situationen. Indtil videre fastholder Banedanmark entreprenørmøderne i kalenderen, men vi vil i løbet af april 2020 udsende yderligere information om afholdelse af de kommende entreprenørmøder.