Entreprenørmøder 9. og 11. november

Banedanmark afholder entreprenørmøde i Fredericia den 9. november 2021 og i København den 11. november 2021, kl. 15.30-17.30. Der er også mulighed for at deltage i entreprenørmøderne online via Teams.

Tema for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er:

  • Ny proces for hændelseshåndtering i Banedanmark
  • Arbejdskøretøjer og køretøjer på ERTMS udrullede strækninger
  • Ansvarsfordeling mellem entreprenørvirksomheder når der samarbejdes i større projekter med mange aktører
  • Status på implementering af DS 21001 i markedet

Tilmelding

Tilmelding til entreprenørmøderne skal ske senest fredag den 29. oktober 2021 via kogs-entrepr@bane.dk

Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed. Endvidere skal det oplyses, om du ønsker at deltage i entreprenørmødet i Fredericia, København eller via Teams.

Banedanmark ser frem til gode entreprenørmøder.