Genudbud af drift og vedligehold af Banedanmarks operationelle IT og netværk

Banedanmark opstarter processen med genudbud af drift og vedligehold af Banedanmarks operationelle IT og Netværk

Banedanmark har en lang række kontrakter vedrørende drift og vedligehold af Banedanmarks it- og telecomnetværk. Banedanmark opstarter nu processen med at genudbyde disse. Baggrunden er, at blandt andet replanlægningen af Signalprogrammet, har medført et øget forbrug på de eksisterende kontrakter samt at der er sket en række ændringer i behovet på området, både tidsmæssigt og indholdsmæssigt, siden de nuværende kontrakter blev indgået. Blandt andet er det nødvendigt at anskaffe nyt hardware samt installationsydelser forbundet hermed, for at opretholde infrastrukturen og klargøre denne til Signalprogrammets udrulning. 

 

Banedanmark vil derfor udbyde en eller flere kontrakter om rådgivning i forbindelse med en kortlægning af Banedanmarks systemlandskab og dataflow. Formålet er at etablere et klart overblik over Banedanmarks systemlandskab og dermed også et entydigt billede af Banedanmarks systemmæssige driftsbehov. Dette vil danne grundlaget for et efterfølgende udbud af kontrakter om drift og vedligehold. Banedanmark forventer desuden at gennemføre en grundig undersøgelse af markedet, for at kunne tilrettelægge opbygning af kontrakterne hensigtsmæssigt i forhold til egne behov samt markedets kompetencer. Alt dette for at sikre, at Banedanmark får mest værdi for pengene.

 

Udbudsprocessen er en tidskrævende opgave, hvorfor Banedanmark sideløbende hermed vil foretage konkrete vurderinger af, hvorvidt de enkelte løbende indkøb til drift af banens it- og telecomnetværk skal konkurrenceudsættes og i givet fald hvordan. Konkret kan nævnes, at Banedanmark på nuværende tidspunkt er i gang med forberedelserne til indkøb af rådgivnings- og installationsydelser til telecom og netværk. Endvidere udbyder Banedanmark løbende kontrakter vedrørende hardwareanskaffelser, der både skal opretholde og klargøre Banedanmarks infrastruktur indtil Signalprogrammet er fuldt udrullet.