Høring om ny Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed

Banedanmark tog i sommeren 2019 initiativ til at udvikle en ny ledelsesstandard for jernbanesikkerhed i samarbejde med Dansk Standard. Der er nu udarbejdet et forslag til ledelsesstandard for jernbanesikkerhed i forbindelse med infrastrukturarbejde, og det sendes i høring.

 

Ledelsestandarden, der betegnes DS21001, vil basere sig på eksisterende ledelsesstandarder. Det vil gøre integration med andre ledelsesstandarder lettere for entreprenører, hvis de i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

 

Ledelsesstandarden skal træde i stedet for de nuværende Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, som Banedanmark anvender i dag ved godkendelse af entreprenører. Derfor vil vi i vores kontrakter fremover henvise til, at entreprenører skal leve op til krav i DS21001. Kravene kan f.eks. opfyldes ved, at entreprenører opnår certifikat i henhold til DS21001.

 

Kommentarer til forslaget:

Kommentarer til forslaget er velkomne. Læs, hvordan du deltager i høringen på Dansk Standards hjemmeside via dette link. Her kan du også finde selve forslaget til den nye ledelsesstandard samt øvrig information om høringen.

 

Deadline:

Kommentarer skal være fremsendt via særskilt skabelon til Dansk Standard senest den 5. maj 2020. Find skabelonen på Dansk Standards hjemmeside.

Udgivelse:

Efter høringsfristen vil kommentarer blive gennemgået af udvalget, og det kan resultere i ændringer i den endelige version af ledelsesstandarden. Standarden forventes udgivet til august 2020.