Mulighed for fakturering hver 14. dag

For leverandører, der har kontrakt på levering af ydelser, hvor der faktureres på månedsbasis, kan der frem til 1. juli 2020 indgås aftale med Banedanmark om, at betalingen for ydelser kan ske hver 14. dag.

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at det offentlige indkøb skal være med til at sikre, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation, der er opstået med Coronavirussen.

Banedanmark vil i den forbindelse gerne påtage sig et samfundsansvar og bidrage til, at de private virksomheder kan komme så godt som muligt gennem den aktuelle krise.

Mulighed for fakturering hver 14. dag
I mange tilfælde er Banedanmarks kontrakter allerede indrettet således, at der kan faktureres i forbindelse med leveringen. Men for de leverandører, der har kontrakt på levering af ydelser, hvor der faktureres på månedsbasis, kan der frem til 1. juli 2020 indgås aftale med Banedanmark om, at betalingen for ydelser kan ske hver 14. dag.

Ønsker man sig som leverandør, at gøre brug af denne mulighed, skal man sende en anmodning til jura@bane.dk. Herefter vil Banedanmarks hjælpe leverandøren med at udarbejde det nødvendige tillæg til kontrakten.