Opfordring vedrørende coronapas

Banedanmark opfordrer til, at personer, der besøger eller udfører arbejdsopgaver på Banedanmarks adresser eller arbejder sammen med Banedanmarks ansatte i jernbaneinfrastrukturen, har et gyldigt coronapas.

Med beslutningen om, at alle statsansatte skal fremvise coronapas, har Banedanmark pålagt egne ansatte at fremvise coronapas på arbejdspladsen.

Da Banedanmark har mange eksterne samarbejdspartnere, som ofte kommer på Banedanmarks lokationer eller løser opgaver sammen med ansatte fra Banedanmark ude i jernbaneinfrastrukturen, er der risiko for smitte mellem eksternt ansatte og Banedanmarks ansatte. 

Banedanmark opfordrer derfor til, at personer, der besøger eller udfører arbejdsopgaver på Banedanmarks adresser eller arbejder sammen med Banedanmarks ansatte i jernbaneinfrastrukturen, har et gyldigt coronapas. Opfordringen skal ses i sammenhæng med ønsket om at forebygge COVID-19-smitte samt ønsket om at skabe større tryghed for vores medarbejdere.

Opfordringen gælder både leverandørens ansatte og eventuelle underentreprenører eller underleverandører, der arbejder sammen med medarbejdere i Banedanmark eller på vores lokaliteter. Derfor beder vi om, at I orienterer eventuelle underleverandører.

Sammen med ønsket om coronapas vil Banedanmark også understrege, at anbefalinger om afstand og hygiejne stadig er vigtige i forbindelse med besøg eller arbejde hos Banedanmark. Banedanmark har flere samfundskritiske funktioner, hvor et større COVID-19 smitteudbrud vil kunne påvirke trafikafviklingen i Danmark.

Banedanmark håber, at alle leverandører vil følge denne opfordring.