Udbud af regionalt sporvedligehold i Vestjylland

Banedanmark udbyder sporvedligehold i Vestjylland

Den 20. maj 2020 har Banedanmark offentliggjort udbud af opgaven med sporvedligehold i Vestjylland.

 

Den udbudte opgave omfatter:

 • Normvedligeholdelse

    (Fx eftersyn og smøring af skinneudtræk)

 • Fejlretning

    (Fx fjernelse af genstande og dyr i sporet, eller akutte sporudvekslinger)

 • Tilstandsopgaver

    (Fx koldretning af tunger, udveksling af større jerndele eller renovering af overkørsler)

 • Beredskab

    (Fx svejseberedskab med selvkørende svejsehold, der kan løse opgaver på helligdage)

 

Vedligehold af spor i Vestjylland er omfattet af etape 1 i de outsourcing-planer, Banedanmark har vedtaget inden for vedligehold af Spor. På billedet nedenfor ses den foreløbige plan for de kommende to etaper.

Etape 1 omfatter følgende strækninger:

 • 29 Lunderskov – Esbjerg (ekskl. Lunderskov station)

 • 30 Bramminge – Tønder 

 • 31 Esbjerg – Struer 

 • 32 Langå – Struer (ekskl. Langå station)

 • 33 Holstebro – Vejle (ekskl. Vejle station)

 • 34 Struer – Thisted 

 • 35 Skanderborg – Skjern (ekskl. Skanderborg station)

 

I alt ca. 750 km banestrækning svarende til ca. 800 km spor.

 

Kort over sporvedligehold 

Billede 1: Den foreløbige etapeplan for outsourcing af sporvedligehold.

 

Udbuddet for etape 1 tildeles én leverandør, hvilket skal sikre en ensartet opgaveløsning. Opgaven har en løbetid på 5+2 år.

 

Al information og dokumentation vedrørende udbuddet kan du finde på EU-Supply ved at klikke på linket her.

Her kan du også stille spørgsmål via Q&A flowet vedrørende rammeaftalen eller udbuddet.

 

Frist for fremsendelse af tilbud er den 24. september 2020.

 

Find i øvrigt flere af Banedanmarks udbud på EU-Supply.

Og find også vores kommende udbud på vores Udbudsplan.