Udbud af vedligehold af omformer- og koblingsstationer på S-banen samt togforvarmestationer

Dette udbud har to delaftaler og der skal bydes på begge delaftaler for at have mulighed for at vinde. Det er dermed ikke muligt at fravælge den ene delaftale, hvis man vil deltage. Det vil være den tilbudsgiver der, samlet set, har laveste pris, der vinder begge delaftaler.

 

Delaftalen vedrørende Omformer- og koblingsstationer

Omformer- og koblingsstationerne er en essentiel del af den samlede jernbaneinfrastruktur i Danmark og med til at sikre en stabil drift af S-banen. Som et led i Banedanmarks outsourcing-strategi bliver eftersyn og vedligehold af stationerne nu udbudt.

 

Udbuddet omhandler:

  • Planlagte eftersyn af omformer- og koblingsstationer
  • Udbuddet dækker eftersyn, vedligehold og fejlretning på hele S-banen.

En vigtig del af udbuddet er desuden en virksomhedsoverdragelse af op til 11 af Banedanmarks ansatte, som i dag står for vedligeholdelsen af omformer- og koblingsstationerne.

Det elektriske højspændingsanlæg til forsyning af Københavns S-bane består af 37 omformerstationer i bygninger, 1 mobil container omformerstation, som forsyner Tåstrup depotspor, 1 omformercentral og 6 koblingsstationer med fjernstyringsunderstationer for fjernbetjening af koblere i køreledningsanlægget. 

Omformerstationernes formål er at forsyne køreledningsanlægget med 1650 V jævnstrøm. Alle omformerstationer er tilgængelige via offentlig vej, bortset fra tre omformerstationer som er placeret på baneareal. Af de seks koblingsstationer er fire placeret i banehytter på baneareal, mens to er placeret i sikringshytter med tilkørselsforhold fra offentlig vej.

Banedanmark overvejer i aftaleperioden at udskifte eller opgradere nogle af de ældste omformerstationer til nyere teknologi. Hvor mange af stationerne, der skal udskiftes, er endnu ikke fastlagt.

Delaftalen vedrørende Togforvarmestationer
Banedanmark udbyder ligeledes vedligeholdet af 15 togforvarmestationer beliggende i hele Danmark. Togforvarmestationer vedrører, ligesom omformer- og koblingsstationer, også arbejde med højspænding.

Togforvarmen sikrer, at togstammerne altid har den rette temperatur, når de holder stille, for at opretholde spændingen og den rette temperatur på toget. Også denne opgave bliver udbudt som led i Banedanmarks outsourcing-strategi.

Udbuddet omhandler:

  • Planlagte eftersyn af togforvarmestationer
  • Udførelse af ekstra tilstandsopgaver, der typisk konstateres ved eftersynene
  • Fejlretning som er akutopgaver, der skal løses med kort responstid 
  • Udførelse af ekstra tilstandsopgaver, der typisk konstateres ved eftersynene
  • Fejlretning som er akutopgaver, der skal løses med kort responstid 

 

 

Vigtige tidsfrister gældende for begge delaftaler

Ansøgningsfase

Spørgsmålsfrist d. 20. januar 2021 kl. 14.00

Anmodningsfrist om prækvalifikation d. 4. februar kl. 14.00

 

Tilbudsfase

Spørgsmålsfrist d. 22. marts kl. 14.00

Tilbudsfrist d. 8. april kl. 14.00

 

 

Adgang til udbuddet for begge delaftaler

Al information og dokumentation vedrørende udbuddet for begge delaftaler kan du finde på EU-Supply.

 

Se flere af Banedanmarks udbud på EU-Supply.

Find også vores kommende udbud på vores Udbudsplan.