Banedanmark har politianmeldt entreprenør og tidligere ansatte på mistanke om bestikkelse

I forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse af Banedanmark har styrelsen valgt at politianmelde en entreprenør og to tidligere ansatte.

I forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse af Banedanmark har styrelsen valgt at politianmelde en entreprenør og to tidligere ansatte for forhold, der potentielt kan betragtes som bestikkelse. Entreprenøren blev tidligere på året politianmeldt for bestikkelse og er nu igen blevet anmeldt for tre yderligere forhold.

Banedanmark igangsatte i 2018 en række interne undersøgelser på baggrund af mistanke om bestikkelse, embedsmisbrug og tyveri relateret til 23 navngivne tidligere og nuværende ansatte. Afdækningsarbejdet omfattede over 600.000 mails, inklusive genskabelsen af slettede mails helt tilbage til 2011 og frem.

Under afdækningen blev der identificeret flere kritisable forhold, der bl.a. betød, at Banedanmark tidligere i år politianmeldte en entreprenør og en tidligere ansat for mulig bestikkelse. Samtidig valgte Banedanmarks ledelse at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse for at komme helt til bunds i sagen. I sagsgennemgangen er der fremkommet yderligere tre forhold, hvor den samme entreprenør muligvis har forsøgt at bestikke medarbejdere i Banedanmark.

Der er tale om et sponsorat i forbindelse med et svømmestævne for 5000 kr. i 2014, et kontanttilskud på 7.500 kr. til en julefrokost i 2012 og invitationer til at køre gokart i 2013. Banedanmark har valgt at tage skridt til at politianmelde entreprenøren for de tre yderligere forhold og en tidligere ansat.

“Det er helt uacceptabelt at forsøge at bestikke vores medarbejdere, ligesom det er helt uacceptabelt at tage imod pengegaver eller lignende fra samarbejdspartnere. Det hører ingen steder hjemme i en offentlig styrelse, og vi vil ikke tøve med at tage yderligere personale- og politimæssige skridt, hvis der er grund til det”, siger økonomidirektør Anne Hougaard Olesen.

De forhold, der er identificeret, ligger tilbage i tid. Kammeradvokatens undersøgelse forventes at være afsluttet til efteråret.