Banedanmarks forbrug af glyphosat

Banedanmark har genberegnet mængden af anvendt glyphosat i perioden 2009-2018 og fået beregningerne eksternt kvalitetssikret.
Banedanmark har desværre konstateret, at der er opstået usikkerhed omkring opgørelsen af vores forbrug af glyphosat. Vi har på den baggrund gennemført en genberegning af mængden af anvendt glyphosat i perioden 2009-2018 og fået gennemført en ekstern kvalitetssikring af beregningerne af Deloitte.  


Genberegningen viser forskelle mellem det forbrug, der fremgår af Banedanmarks grønne regnskaber, og det genberegnede forbrug i årene 2009-2018. Der er således både angivet for høje og for lave tal, men forbruget er i perioden 2009-2018 i gennemsnit det samme i genberegningerne som angivet i det grønne regnskab. 

Det er stærkt beklageligt, at de tal vi tidligere har offentliggjort ikke var korrekte, for det er selvfølgelig helt afgørende, at man kan stole på de tal, vi offentliggør. Vi kan konstatere, at vi ikke har haft tilstrækkelig formaliserede dokumentations- og opgørelsesmetoder. Det skal der rettes op på, og derfor går vi nu i gang med at fastlægge helt klare procedurer for registrering, dokumentation og beregning af forbruget af glyphosat. 


I Banedanmark arbejder vi målrettet på at udfase brugen af glyphosat. Det er dog i dag af hensyn til togdriften og passagernes sikkerhed nødvendigt at fjerne ukrudt i sporene. Desværre findes der endnu ingen alternativer, der kan fjerne ukrudtet så effektivt, at det ikke påvirker togdriften og passagerernes sikkerhed. Jernbaner i resten af Europa har præcis samme problem, men ingen har endnu fundet et brugbart alternativ.

Banedanmark har vurderet en lang række forskellige alternativer som fx vanddamp, termisk afbrænding, infrarød stråling, myresyre og hvidløgssaft, men ingen af metoderne har vist sig tilstrækkeligt effektive.


Til foråret er det planen, at Banedanmark sammen med vores nuværende leverandør skal teste det naturligt forekommende aktivstof pelargonsyre som alternativ til glyphosat. Afhængigt af testresultaterne af pelargonsyre, vil Banedanmark tage initiativ til at teste andre alternative metoder i samarbejde med markedets leverandører.

Banedanmark deltager i Miljøstyrelsens projekt ”Udfasning af pesticider på offentlige arealer" og følger hele tiden med i udviklingen, og vi er i løbende dialog med jernbaner i hele Europa om, at finde et brugbart alternativ til glyphosat.


Transportminister Benny Engelbrecht har netop sat en analyse i gang af, hvordan biodiversiteten kan styrkes på vej- og baneområdet. Analysen skal se på, hvordan ministeriets styrelser fremover kan nedbringe deres forbrug af Roundup på de steder, hvor det ikke vil have negative konsekvenser for trafiksikkerheden.