God fremdrift for Signalprogrammet

Udrulningen af det nye signalsystem nåede en ny milepæl i påsken, hvor strækningen mellem Struer og Thisted som den tredje kom over på det nye signalsystem. 

Strækningen var den første på fjernbanen, der ikke var en test-strækning, og at overgangen til det nye signalsystem gik efter planen, er endnu et tegn på, at Banedanmarks signalprogram nu er godt på vej.

”Strækningerne bliver nu taget i brug i den planlagte takt, og vi kan fortrøstningsfuldt se frem mod de kommende udrulninger. Næste strækning på fjernbanen er Køge-Næstved, hvor vi er optimistiske med hensyn til at få den klar medio 2021. Og slår vi fjernlyset til, så ser det – både i Vest- og Østdanmark – fornuftigt ud med hensyn til at overholde de tidsplaner for udrulningen, der er lagt,” siger anlægsdirektør Peter Jonasson.

På den københavnske S-bane er der også god fremdrift. Strækningen Jægersborg-Hillerød har været i drift siden 2016, og siden 2018 er der blevet kørt på det nye signal fra Svanemøllen mod Klampenborg og Jægersborg. De resterende strækninger tages løbende i brug frem mod udgangen af 2022.

Punktligheden på de strækninger, der har fået installeret det nye signalsystem, holder også det ønskede niveau. I Vendsyssel, hvor det nye signalsystem blev taget i brug i oktober 2018, lå togpunktligheden eksempelvis i årets første fire måneder på 94,3 procent. Togpunktligheden er udtryk for, hvor mange procent af det samlede antal tog på strækningen, der ankommer til tiden. 

Udrustning af togene
En ting er installationen i sporet – lige så vigtigt er det, at togene bliver forberedt til det nye signalsystem i et tempo, så de også er klar, når jernbaneinfrastrukturen er det. Også på det parameter går det fornuftigt fremad. 

”Arriva og Nordjyske Jernbaner har det nødvendige antal udrustede tog. Arriva får udrustet togene i en takt, så de er klar, når nye strækninger overgår til det nye signalsystem, og sidste år blev de første otte IC3-tog udrustet. Det tager nu kun 12 dage at gøre et IC3-tog klar til at køre med det nye signalsystem, og i år kommer vi op på at have mindst 20 af DSB’s IC3-tog gjort klar, så også her er vi godt med. Vi forventer at alle 93 IC3-tog er klar til de skal bruges, og sideløbende er vi i gang med udrustningen af dobbeltdækkertogene, der benyttes i regionaltrafikken,” siger Peter Jonasson.  

Det er Alstom, der står for udrustningen af togene.

Fagbladet Ingeniøren, der har beskæftiget sig en del med Signalprogrammet over de seneste år, bragte fredag den 1. marts et interview med Peter Jonasson, hvor han også gør status for udrulningen af det nye signalsystem. Læs artiklen (kræver log in).