Høringsnotat om ombygning af Aarhus H

Høring er gennemført i løbet af sommeren 2021. Høringsnotatet fra oktober 2021 er tilgængeligt på hjemmesiden.

Banedanmark skal i de kommende år gennemføre mange store projekter på Aarhus Hovedbanegård. En supplerende miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring og høringsnotatet kan nu læses.

I de kommende år skal Banedanmark gennemføre mange store projekter på Aarhus Hovedbanegård. Jernbanen spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og ombygningen betyder blandt andet, at Aarhus midtby kan se frem til klimavenlige og mindre støjende el-tog, når projektet er færdigt.

Helhedsløsning giver kortere byggeperiode

Frem for at gennemføre disse mange projekter efter hinanden over en lang årrække er der nu udarbejdet en helhedsløsning, så projekterne kan gennemføres samtidig. Planen er, at projekter som elektrificering, sporfornyelse, perronforlængelser og udrulning af nyt digitalt signalsystem samordnes og udføres på én gang i perioden ultimo 2024-2027.

Ved at udføre flere projekter på én gang er byggeperioden komprimeret fra syv-otte år til to-tre år. Den samtidige gennemførelse af projekterne er en stor projektændring, og derfor er der udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport (tidligere kendt som VVM) inkl. en høring hos projektets interessenter.

Her kan du finde høringsnotatet, som er udarbejdet på baggrund af høringen, som blev gennemført i sommeren 2021.

Klimavenligt løft af Aarhus H

Fra december 2026 skal det være muligt at indsætte klimavenlige og støjsvage el-tog på Aarhus H som erstatning for de gamle støjende dieseltog. En elektrificeret jernbane er en vigtig del af den samlede klimaløsning. Udover elektrificering, der er forudsætningen for el-tog, står Aarhus H foran en række andre projekter, som tilsammen vil fremtidssikre banegården i Danmarks næststørste by og give Aarhus H et markant klimavenligt, teknologisk og trafikalt løft.

Mere info

Læs beslutningsgrundlaget for ombygningen af Aarhus H

Læs mere om ombygningen af Aarhus H