Overvågning af jernbanen gør det lettere at håndtere ekstremt vejr

Banedanmark får en bedre overvågning af banen, der gør det lettere at navigere, når uvejret kommer.

Ekstremt vejr forekommer oftere på grund af klimaforandringerne. Med en ny form for overvågning – et nyt GIS-værktøj – får Banedanmark en bedre digital overvågning af banen, der gør det lettere at navigere, når uvejret kommer.

Banedanmark får et nyt GIS-værktøj, der bliver en klar forbedring for jernbanen og en ny tilgang til overvågning af infrastrukturen. Værktøjet vil give os informationer om vejret på 1200 forskellige punkter på jernbanen, og det gør det lettere at forudse og håndtere voldsomt vejr.

Sidste år oplevede vi, at en jernbanedæmning ved Kibæk skyllede væk under sporet. Det voldsomme regnvejr og vandets manglende muligheder for at blive ledt væk var blandt årsagerne, og trafikken var efterfølgende indstillet i fire uger, mens dæmningen blev retableret.

Skybrud som det i Midtjylland den 27. august 2022, hvor en jernbanedæmning ved Kibæk skyllede væk, kan vi ikke gardere os imod. Men det nye værktøj giver bedre muligheder for at forudsige, hvad der er på vej – og dermed bedre muligheder for at håndtere trafikken.

”Vi får informationer om vejret på 1200 forskellige punkter på jernbanen. Informationerne, som kommer fra sensorer, giver os langt bedre muligheder for at informere lokomotivførerne om forholdene, når de kører ind i områder, hvor det eksempelvis regner kraftigt. Tidligere var lokomotivførerne vores eneste øjne og ører ude på jernbanen, og derfor kunne vi først reagere, når vi fik en melding fra en lokomotivfører, siger Lene Bøgebjerg Bøgvad, teknisk projektejer i Banedanmark.

Under efterårets klimamøde i FN’s Group of Experts on Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation for Inland Transport vist blandt andre England og Frankrig stor interesse for værktøjet.

Vigtige punkter 
De 1200 punkter, hvor der løbende vil blive rapporteret om vejret, ligger spredt ud over landet og med tyngde på de steder, hvor der er størst risiko for, at store regnmængder eller andre former for ekstremt vejr giver udfordringer for jernbanedrift.

”De kritiske steder er der, hvor vandet krydser banen. Med det nye værktøj får vi informationer, når ledningerne, der fører vandet væk, er 60 procent fyldte. Så kan vi nå både at foretage os noget og at justere trafikmængden, inden presset fra vandmasserne bliver så stort, at det går ud over dæmningen, siger Lene Bøgebjerg Bøgvad.  

Detaljegraden vil dermed være markant højere end de data, Banedanmark allerede får fra DMI.