Grønt regnskab 2021

Banedanmarks Grønt regnskab 2021 redegør for indsatser og resultater indenfor Banedanmarks miljøfokusområder, som er miljøledelse, støj, jord og grundvand, affald, energi og CO2 udledning. Desuden redegøres for Banedanmarks relationer til omgivelserne på miljøområdet.

Banedanmark arbejder løbende med at forbedre sit interne kontrolmiljø for virksomhedens miljødata, som i høj grad tilvejebringes i samarbejde med vores eksterne leverandører.