Banedanmarks bæredygtighedsstrategi

Banedanmarks bæredygtighedsstrategi er lavet med inspiration i FN’s verdensmål og udgør en overordnet ramme for Banedanmarks bidrag til den grønne omstilling.

Bæredygtighedsstrategien sætter rammen for, hvordan Banedanmark arbejder helhedsorienteret og forpligtende med sit bidrag til den grønne omstilling.

Banedanmarks bæredygtighedsstrategi indeholder bl.a. arbejdet for bæredygtige transportformer, bæredygtige indkøb, CO2-reduktion og for øget biodiversitet.

Strategien rummer fem hovedmål, som hver især understøttes af en række konkrete initiativer.

Læs Banedanmarks bæredygtighedsstrategi, som du kan hente her på siden. Herunder kan du også læse om de konkrete initiativer, som beskrives i rapporten.

 

Strategien er under opdatering.

 

En Infrastruktur, der understøtter bæredygtige transportformer: 

Banedanmark vil medvirke til at skabe grøn omstilling i Danmark ved at elektrificere jernbanen og indføre et nyt signalsystem, der kan øge passager- og godstrafikken pga. forbedret kapacitet og punktlighed på jernbanenettet. 

Konkrete initiativer:

Minimering af støj og luftforurening

Banedanmark vil mindske støj og luftforurening langs banen med omtanke for det gode naboskab og bæredygtige bymiljøer.

Konkrete initiativer:

CO2-reduktion og klimatilpasning af infrastrukturen

Banedanmark vil reducere jernbanens CO2-udledning, bidrage til at mindske den globale opvarmning og klimasikre jernbanen, så den er robust overfor klimaforandringer.

Konkrete initiativer:

Beskyttelse og fremme af biodiversitet

Banedanmark vil beskytte de mange dyr og planter, der lever på banens arealer og sikre en rig biodiversitet.

Konkrete initiativer:

Mere om udviklingen af den grønne bane