Støj fra jernbanen

Banedanmark  forsøger i tørst muligt omfang at reducere støjen fra banen og vores anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, for at sikre det bedste miljø langs banen. Det sker bl.a. med  støjdæmpende tiltag og konstruktioner i form af støjskærme langs banen, støjdæmpende vinduer i huse langs banen, og hyppigere vedligehold af skinnerne eller ændret konstruktion af sporet.

Samtidig  er vi i fuld gang med at elektrificere jernbanen. Eldrevne tog, støjer mindre, udleder langt mindre CO2 til atmosfæren og giver et bedre miljø og en bedre natur langs banen og ved stationerne – til gavn for dyr, mennesker og bymiljøet generelt.

I forbindelse med etablering af nye strækninger og anlæg på den eksisterende bane, der forventes at støje, vil Banedanmark orientere de berørte naboer, om arbejdets omfang og forventede gener.