Kvalitet & Sikkerhed

Vi arbejder på at fastholde og forbedre Banedanmarks jernbanesikkerhed. Vi er et støtteområde, som hjælper hele organisationen med at holde styr på sikkerheden og overholde gældende lovgivning på området. Vi udformer de trafikale regler, og vi sætter rammer for de mange store og små ændringer, der hele tiden foretages i vores infrastruktur.

Vi hjælper organisationen med at udarbejde processer, som sikrer, at arbejde ved jernbanen udføres korrekt og sikkert. Vi er også med til at sikre, at medarbejdere i Banedanmark har de rette kompetencer til deres funktioner.

Vi undersøger hændelser på jernbanen og rykker ud, hvis der sker ulykker. Vi udarbejder også analyser, som skal hjælpe Banedanmark til at forbedre jernbanesikkerheden.

Vi er 52 medarbejdere i Kvalitet & Sikkerhed. Vi har meget forskellige baggrunde, hvor nogle ved alt om jernbanen, mens andre kommer med andre kompetencer.

Kvalitet & Sikkerhed ledes af Martin Harrow