10.000 tons tung bro samlet færdig over Masnedsund

Søndag formiddag blev arbejdet med at samle den nye, dobbeltsporede jernbanebro over Masnedsund planmæssigt afsluttet, da Banedanmarks entreprenør monterede den sidste brodrager til den nye bro.

Søndag formiddag blev arbejdet med at samle den nye, dobbeltsporede jernbanebro over Masnedsund planmæssigt afsluttet, da Banedanmarks entreprenør monterede den sidste brodrager til den nye bro "Det er en rigtig stor milepæl for Ringsted-Femern projektet, at vi nu har monteret den nye bro på plads. Det er et af de mest visuelle tegn på, at vi mellem Ringsted og Holeby bygger fremtidens jernbane. Der skal lyde en stor ros til vores entreprenør, der præcist og sikkert har hejst de over 1000 tons tunge broelementer på plads, imens der har kørt togtrafik på den eksisterende bro ved siden af," siger Mette Koch Sonnenborg, projektleder i Banedanmark.

For lidt over to uger siden blev de 11 broelementer sejlet til Vordingborg på to pramme fra Polen. Her er elementerne løbende blevet gjort klar til at blive hejst på plads af en af verdens største flydekraner, der kan løfte op til 2000 tons ad gangen. 

"Montagearbejdet er foregået helt planmæssigt. Vi har løbende optimeret vores tidsplan, og er faktisk blevet hurtigere fra dag til dag. Så det var meget tilfredsstillende, at vi kunne sætte det sidste element på plads søndag formiddag efter planen," siger Mette Koch Sonnenborg.

Den nye jernbanebro er ca. 200 meter lang, hvor der lægges to helt nye spor. Det betyder, at der fremover er mulighed for at køre flere tog, da der vil være to spor til rådighed i begge retninger. Samtidig bliver det fremover muligt at køre op til 200 km/t over broen i stedet for de nuværende ca. 100 km/t. 

Når togene fra det tidlige efterår 2019 kan køre over den nye bro, vil støjen være reduceret, da den nye bro består af beton modsat den eksisterende bro, der er lavet i jern. 

Biler vil fortsat kunne køre på den eksisterende bro.  

Ringsted-Femern Banen overordnet:

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
  • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser) 
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.