Afslutning af arbejderne på strækningen mellem Valby og Frederikssund

Efter den omfattende renovering og fornyelse af strækningen mellem Valby og Frederikssund i 2018, afslutter Banedanmark over de næste par måneder de resterende arbejder på strækningen. Arbejderne begynder den 12. maj og forventes afsluttet den 23. august. Arbejderne har langt mindre omfang end sporfornyelsen sidste år"Det er nødvendigt at udføre de resterende arbejder allerede i år. I samarbejde med DSB har vi tilrettelagt arbejdet, så vi tager størst muligt hensyn til strækningens mange pendlere," siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark. 

"Naboerne på strækningen vil kunne høre os, når vi arbejder tæt på, men det er vigtigt at understrege, at vores arbejder har langt mindre omfang end sidste år."

Arbejdet vil blive udført om aftenen og om natten for at tage størst muligt hensyn til passagererne på strækningen. 

"Men jeg anerkender, at perioden med aften- og natarbejde kan virke lang, men arbejdet er planlagt på en måde, så vi arbejder i eller ved det ene spor og tager korte stræk ad gangen, så det er muligt at køre tog i det andet spor. Når vi arbejder på denne måde, er der behov for en længere periode, end hvis hele strækningen var spærret," siger Steen Neuchs Vedel.  

I ugerne 24-26 og 29-30 vil der forskellige steder på strækningen være perioder med ændrede tider og perioder med reduceret drift. I de andre uger kører S-togtrafikken efter den normale køreplan.

Arbejdet omfatter blandt andet udskiftning af sveller, omlægning af kabler, jordarbejder og udskiftning af sporskifter. 

Hold dig opdateret på Rejseplanen, der løbende vil blive opdateret med ændringerne.