Banedanmark afslutter omfattende broarbejder på Lolland

Mandag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Rødby Færge efter 11 ugers omfattende broarbejder på Lolland

Mandag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Rødby Færge efter 11 ugers omfattende broarbejder på Lolland Flere broer har fået udskiftet fugtmembranen i selve brodækket, og andre broer er blevet udvidet og forberedt til, at der i fremtiden kan køre tog i to spor.

"Udbygningen af den eksisterende jernbane fra Ringsted til Rødby er i fuld gang, og med forberedelsen af broerne på Lolland vil de være klar til, at der kan køre tog i to spor. Resten af opgraderingen på Lolland bliver tilpasset åbningen af Femernforbindelsen,” siger Pernille Palstrøm, anlægschef i Banedanmark.

”Jeg vil også gerne sige tak for tålmodigheden til passagererne, og til de lokale borgere, der har skullet ud på omkørselsveje i en længere periode.”

I tirsdags åbnede strækningen mellem Nykøbing F. og Orehoved, hvor jernbanen er blevet opgraderet og klargjort til de kommende års anlægsaktiviteter.

Samtidig er jorden forberedt ved siden af det eksisterende spor, hvor det ekstra spor skal lægges, så strækningen fra 2021, vil være dobbeltsporet fra Orehoved til Nykøbing F. Og stationen i Eskilstrup har fået et markant løft med nye elevatorer, gangbro og støjskærme.

Med åbningen af banen på Lolland vil der ikke være gener for den internationale togtrafik hen over sommeren.

Ringsted-Femern Banen overordnet:

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
  • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)  
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr

Journalister kan kontakte Banedanmark på tlf. 8234 1313