Banedanmark river broer ned som forberedelse til elektrificering

Fra fredag den 31. august til og med søndag den 2. september river Banedanmark flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing Falster som forberedelse til den kommende elektrificering af banen

Fra fredag den 31. august til og med søndag den 2. september river Banedanmark flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing Falster som forberedelse til den kommende elektrificering af banen

Arbejdet er et led i udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og den faste forbindelse over Femern Bælt.
 
Det betyder, at banen spærres mellem Næstved og Nykøbing F, og at togene erstattes af busser, imens arbejdet udføres. 

”Vi er i fuld gang med at opgradere Ringsted-Femern Banen, og som led i udbygningen skal vi rive flere broer ned, da der er for lidt plads til kørestrømsanlæg under de eksisterende broer. Derfor rives de ned og bygges højere,” siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark. 

Nedrivningerne sker flere steder på Sydsjælland, hvor nedrivningen af Rampen i Næstved er det største af anlægsarbejderne i spærringen. Ved Rampen skal der efter weekendens sporspærring bygges et helt nyt vejanlæg før den nye bro kan åbnes i november.

Derudover bliver der arbejdet på Masnedø syd for Vordingborg, hvor der skal udføres spunsarbejde langs sporet. 

Omkring Eskilstrup og Orehoved på Falster bliver baneskråningerne langs banen forberedt til det ekstra spor, der skal lægges fra Vordingborg til Nykøbing F.

”Når vi har en spærring forsøger vi at samle så mange arbejder som muligt for at genere passagererne mindst muligt. Men det er nødvendige arbejder for at kunne udbygge banen til fremtidens el-tog og højere hastighed med mulighed for kortere rejsetid,” siger Klaus S. Jørgensen. 

Overblik broarbejder:

 • Rampen i Næstved: Der er bygget en ny og højere bro ved siden af den eksisterende bro, der rives ned
 • Gåbense Strandvej tæt ved Orehoved på Falster: Broen udvides, så der er plads til et ekstra spor under broen
 • Myrupvej syd for Næstved: Broen rives ned, og der bygges en højere, så der er plads til kørestrømsanlæg
 • Viaduktvej syd for Næstved: Broen rives ned, og der bygges en højere, så der er plads til kørestrømsanlæg
 • Masnedø: Vi udfører spunsarbejde langs sporet på Masnedø i forbindelse med byggeriet af Masnedsundbroen

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

 • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
 • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
 • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
 • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser) 
 • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
 • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.