Banedanmarks nye signalsystem udrullet på Thybanen

Med Thybanen er endnu en togstrækning nu taget i brug med det nye signalsystem.

Som den tredje togstrækning i landet har Thybanen, der løber mellem Thisted og Struer, fået installeret det nye digitale signalsystem, ERTMS, som på sigt skal installeres på alle landets fjernbanestrækninger. Signalsystemet skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl i togdriften, og derfor kan passagererne se frem til færre forsinkelser og mulighed for flere tog på skinnerne.
  
Banedanmark har arbejdet på udrulningen af signalsystemet på Thybanen frem til den forløbne weekend og har siden midten af februar taget systemet i brug etape for etape. Alt er forløbet planmæssigt, og dermed er Arrivas nu begyndt at køre på det nye signalsystem på hele strækningen imellem Thisted og Struer.  

Thybanen er den tredje togstrækning, hvor Banedanmark har udrullet det nye signalsystem, ERTMS. Hidtil er systemet taget i brug på Vendsysselbanen fra Lindholm til Frederikshavn og på strækningen Roskilde-Køge. Herudover har Banedanmark udrullet et nyt signalsystem kaldet CBTC på to S-banestrækninger i København. Erfaringerne fra de første strækninger viser, at systemerne medfører, at der i dag er færre forsinkelser pga. signalfejl, så passagererne får flere tog til tiden. Arriva, som har togdriften på Thybanen, ser da også frem til at køre på det nye system. 

”Passagererne vil opleve færre forsinkelser, ligesom det vil give mulighed for at optimere køreplanerne, og for at togene kan køre tættere på hinanden. Så det får stor betydning for både de rejsende og vores lokomotivførere, at vi nu begynder at køre på det nye digitale signalsystem, og vi ser frem til, at vi, i samarbejde med Banedanmark, skal udrulle resten af signalsystemet på vores andre strækninger i Midt- og Vestjylland henover de næste år,” siger direktør for Tog Susanne Hejer fra Arriva.
 
”Med det nye system får vi en mere stabil togdrift, vi får flere tog til tiden, og vi får også plads til flere tog på skinnerne, fordi togtrafikken kan køre hurtigere. På Thybanen får vi også et endnu højere sikkerhedsniveau, fordi der ikke her har været automatisk togkontrol tidligere,” siger Søren Boysen, der er direktør for Signalsystemer i Banedanmark. 

Signalsystemerne erstatter de gamle signalanlæg på det danske jernbanenet, som både er slidte og teknologisk forældede, og som indebærer, at lokoførerne skal holde øje med fysiske signaler langs banen og ind i mellem være i telefonisk kontakt med kommandoposter, før de får signal til at køre. Det nye system er fjernstyret, så lokoføreren får signaler digitalt på deres computerskærm i førerhuset. Det betyder også, at togdriften hele tiden kan følges med stor præcision fra Banedanmarks centrale trafiktårne. Forventningen er, at 80 procent af forsinkelser, der skyldes signalrelaterede fejl på jernbanenettet, vil forsvinde, når man siger farvel til de gamle signaler.