Bedre forhold på vej i 73 vestjyske overkørsler

Der er bedre forhold på vej til trafikanter, som skal krydse jernbanen i Vestjylland.

Der er bedre forhold på vej til trafikanter, som skal krydse jernbanen i Vestjylland. I forbindelse med udrulningen af et nyt digitalt signalsystem opgraderes en lang række overkørsler med f.eks. helbomme og tydeligere signaler.

Biler, cykler og fodgængere bliver mødt af nyt udstyr, når de skal krydse jernbanen i Vestjylland. I perioden mellem 12. maj og 7. juni opgraderes 73 overkørsler på strækningerne mellem Esbjerg og Holstebro og mellem Skjern og Herning. Det sker i forbindelse med at Banedanmark udruller et nyt digitalt signalsystem på strækningen.

Det nye udstyr i overkørslerne betyder bedre signalgivning til trafikanter på vejene, siger transportminister Thomas Danielsen.

”Signalerne ved overkørslerne er vigtige for trafiksikkerheden, og selvom det heldigvis sjældent sker, så hænder det desværre, at trafikanter overser eller måske ignorerer advarslerne. Med det nye udstyr forbedrer og tydeliggør vi signalerne for de trafikanter, der skal passere skinnerne. På den måde bliver det endnu mere trygt at passere overkørslerne, og det er jeg rigtig glad for,” siger Thomas Danielsen.

49 af overkørslerne opgraderes til helbomme, mens 24 andre får udskiftet det eksisterende udstyr med et tilsvarende anlæg. To af de opgraderede overkørsler var før såkaldt usikrede overkørsel. Denne type har kun en låge eller et skilt og har tidligere kunnet findes på små private markveje uden offentlig adgang. Stort set alle usikrede overkørsler i Danmark er efterhånden opgraderet eller nedlagt.

Det er både naturligt og nødvendigt at opgradere de mange overkørsler lige nu, lyder det fra Banedanmark:

”De mange opgraderinger er mulige, fordi udstyret i overkørslerne skal udskiftes, så det kan integreres i det nye signalsystem. Overkørslerne var også tidligere sikret med lys og lyd, men varslingen bliver nu endnu tydeligere for trafikanterne, og det løfter sikkerheden yderligere,” siger områdechef i Banedanmark, Mads Søndergaard Petersen.

Selvom forholdene ved overkørslerne nu bliver forbedret, er det stadig vigtigt, at man respekterer signaler og bomme, når der kommer tog.

”Der er ingen, der kan være i tvivl, når der kommer et tog. Men vi oplever alligevel indimellem trafikanter, der prøver at snige sig over, før toget kommer. Det er både livsfarligt og ulovligt,” siger Mads Søndergaard Petersen.

Det nye signalsystem på strækningerne i Vestjylland er endeligt udrullet i juni. Arbejdet går i gang den 12. maj, og i forbindelse med opgraderingen, kan der i perioder være delvise eller totale spærringer af vejbanen ved overkørsler. Banedanmarks hjemmeside opdateres løbende med information om, hvordan arbejdet påvirker de enkelte overkørsler

Læs mere om de forskellige typer overkørsler på Banedanmarks hjemmeside 

Fakta

  • 24 overkørsler opgraderes med nyt udstyr som svarer til det tidligere anlæg.
  • To usikrede overkørsler opgraderes til helbomme
  • 24 overkørsler opgraderes fra lys- og lydsignal til helbomme
  • 23 overkørsler opgraderes fra halv- til helbomme

flere nyheder fra signalprogrammet