Bro i Lundby indvies med taler og løb


Banedanmark har færdiggjort arbejdet med at bygge den nye bro over jernbanen på Kaj Lykkes vej i Lundby lidt nord for Vordingborg for at gøre plads til kørestrømsanlæg, når strækningen bliver elektrificeret i 2023

Banedanmark har færdiggjort arbejdet med at bygge den nye bro over jernbanen på Kaj Lykkes vej i Lundby lidt nord for Vordingborg for at gøre plads til kørestrømsanlæg, når strækningen bliver elektrificeret i 2023Det vil vi gerne markere lørdag den 29. september kl. 13, hvor vi i samarbejde med den lokale borgerforening og løbeklubben 47 ½ indvier den nye bro med taler og løb over broen. 

”Det er glædeligt, at vi igen kan åbne broen for de lokale borgere som i en længere periode har været generet af lukningen af broen. Det har været nødvendigt med en ombygning af broen, så den er klar til fremtidens el-tog,” siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark. 

”Jeg vil gerne sige stor tak for tålmodigheden til borgerne i Lundby og omegn, som nu kan nyde godt af en opgraderet bro og vejanlæg.”

Den nye bro er væsentlig højere end den tidligere, og gjort bredere, så der er plads til cykelsti.

Broarbejdet ved Lundby er en del af den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen, hvor mere end 100 broer fra Ringsted til Holeby skal hæves, ombygges eller sideudvides, så der er plads til kørestrømsanlæg og to spor. Flere vejanlæg opgraderes også i forbindelse med broombygningerne. 

Samtidig etableres der nye signaler og der elektrificeres på hele strækningen, som gør det muligt at øge farten op til 200 km/t mod de nuværende 120/160 km/t, hvilket gør det muligt at forkorte rejsetiden markant. 

Program for dagen:
 

Velkomst ved borgmester for Vordingborg Kommune Mikael Smed og ved projektdirektør for Ringsted-Femern Banen i Banedanmark, Klaus S. Jørgensen. 
Rød snor klippes 
Broløb skydes i gang
Der vil være pølser, kaffe og kage arrangeret af den lokale borgerforening. 

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.
  • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser) 
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.