Så er der strøm på banen mellem Esbjerg og Lunderskov 

I dag blev den elektrificerede strækning mellem Esbjerg og Lunderskov indviet.

Et særtog kørte turen med stop i Vejen og Esbjerg, hvor der var musik, taler og servering. Og mandag kører der så for første gang eldrevne tog med Esbjerg som afgangs- eller ankomststation.

Med elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov vil det fremover være muligt at køre med el-tog hele vejen fra København til Esbjerg. Det giver også mulighed for at køre med el-tog mod Padborg-Flensborg, hvor der allerede er elektrificeret.
”Vi er glade og stolte over at være færdige med elektrificeringen af de 57 kilometer jernbane mellem Esbjerg og Lunderskov. Elektrificeringen er med til at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet,” siger Klaus Bergman, projektdirektør i Banedanmarks elektrificeringsprogram.
”Vi har med indvielsen nået en stor milepæl i vores arbejde med at elektrificere en række danske jernbanestrækninger. Og flere steder er vi allerede i gang – blandt andet på Den nye bane København-Ringsted.” 
Tre års arbejde
Arbejdet med at sætte strøm på strækningen begyndte 2014, hvor Banedanmark begyndte at fjerne buske og træer og ombygge en lang række broer, så der blev plads til det nye kørestrømsanlæg.

Siden da er der sat 1614 kørestrømsmaster op, og der er trukket 260 kilometer bæretov og køretråd på strækningen og stationerne. Til at føde anlægget med strøm er der bygget transformerstationer i Andst og Esbjerg samt to mindre autotransformere i Esbjerg og Holsted.  

Og da anlægget stod klart, begyndte et omfattende testarbejde for at sikre, at alt var klar til at sætte eldrevne passagertog ud på jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov.

”Det har været en lang rejse, hvor vi periodisk har trukket veksler på jernbanens naboer, og på passagererne, når vi enten har støjet eller det har været nødvendigt at spærre sporet. Og i den forbindelse vil jeg gerne takke for såvel samarbejdet som for tålmodigheden,” siger Klaus Bergman.

Moderne jernbane

Elektrificeringen skaber et stærkt fundament for fremtidens jernbane med en fleksibel og effektiv jernbanedrift for person- og godstransport. Dette bidrager til en pålidelig og attraktiv jernbane til gavn for passagerer, jernbanevirksomheder og miljøet.

Banestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er første del af et større elektrificering sprogram for den danske jernbane. Efter elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov følger Den nye Bane København-Ringsted samt strækningerne Køge Nord-Næstved og Aarhus-Lindholm, som alle er politisk besluttet.
 
For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313
 
Elektrificeringen giver mulighed for:
- kortere rejsetider - blandt andet fordi el-tog accelererer hurtigere
- mindre støj når togene kører fra stationerne
- mere stabil drift
- lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
 
I dag er hovedstrækningen på det danske jernbanenet mellem Øresund og Padborg via Storebælt og Lillebælt allerede elektrificeret. Det samme er strækningerne mellem Tinglev og Sønderborg og København og Helsingør. 
 
Fakta: 
Elektrificering Esbjerg-Lunderskov:
 
- 2137 prøvegravninger til fundamenter
- 2088 fundamenter
- 1614 kørestrømsmaster
- 100 kilometer returkabel
- 100 kilometer fødeledning
- 260 kilometer bæretov og køretråd