Informationsmøde om jernbaneprojekter i Favrskov

I de kommende år forbedrer og fornyer Banedanmark hovedstrækningen mellem Aarhus og Aalborg på en række områder. Det betyder, at der frem til 2021 er en del større projekter i Favrskov Kommune.

I de kommende år forbedrer og fornyer Banedanmark hovedstrækningen mellem Aarhus og Aalborg på en række områder. Det betyder, at der frem til 2021 er en del større projekter i Favrskov Kommune. 

Det mest omfattende projekt er elektrificeringen af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. En elektrificeret jernbane er med til at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima.
 
I forbindelse med elektrificeringen skal Banedanmark gennemføre en række projekter i Favrskov Kommune for at gøre plads til kørestrømsanlægget. I Favrskov Kommune skal Banedanmark i de kommende to år bygge nye broer ved Kollerup Gods, Skanderborgvej, Hadstenvej og Nymølle. Og ved Hammelvej sænkes sporet, så der bliver plads til køreledningerne under den eksisterende bro.
 
Hastighedsopgradering

Samtidig foretager Banedanmark en sporfornyelse og hastighedsopgradering mellem Aarhus og Langå, så togene i fremtiden vil kunne køre hurtigere på strækningen. Det gør det lettere for togene at holde køreplanen og kan reducere rejsetiden på strækningen.
 
For at kunne opgradere hastigheden er det nødvendigt at nedlægge overkørsler og i stedet opføre broer. Det sker ved Bidstrupvej, Lerbjerg og Haarvad. Og i Laurbjerg bliver der bygget en helt ny station.
 
Informationsmøde
På et informationsmøde den 24. juni er der mulighed for at høre mere om de arbejder, der kommer til at foregå i Favrskov Kommune, og om processen vedrørende de nødvendige ekspropriationer. Det sker ved et informationsmøde, som Banedanmark holder i samarbejde med Favrskov Kommune.
 
Mødet foregår den 24. juni fra klokken 16-18 og holdes i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten.
 
Mere information
Læs mere om elektrificeringen af jernbanen
 
Læs mere om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen
 
Følg elektrificeringen af strækningen Aarhus-Lindholm på Facebook