Naturpleje sikrer levende naturhistorie i Lunderskov

På det gamle godsbaneterræn i Lunderskov er naturpleje med til at bevare en særlig banenatur med blomstrende urter og selvgroet krat og træer, der myldrer med liv. Området er åbent for offentligheden.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men mellem grus og skærver rummer det gamle baneterræn ved Lunderskov en overraskende rig natur. 

Blomstrende naturhistorie
På den nedlagte godsbane i Lunderskov har mange års jernbanedrift skabt en helt særlig form for natur mellem grus og skærver. Her finder man i dag en varieret, lysåben og næringsfattig natur med et væld af blomstrende urter og områder med selvgroet krat og træer.

Mere vild natur
Banedanmark arbejder på at styrke den vilde natur langs banen. Sammen med flere andre nedlagte baneterræner rundt om i landet er området i Lunderskov en del af det såkaldte InfraNatur-projekt, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje banenaturen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Indsatsen til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter i området er med til at styrke biodiversiteten i Danmark.

"Her på den gamle godsbane i Lunderskov gør vi en ekstra indsats for at bevare den særlige banenatur, så vi skaber plads til de tørke- og varmeelskende planter, som trives her. Ved at slå græsset og give albuerum til blomstrende urter, så sikrer vi, at der fortsat vil være nektar og pollen til de mange insekter, der holder til her," fortæller Sigrid Kistrup Ilsøe, biolog i Banedanmark. 

Hvert år slår Banedanmark højtvoksende vegetation i slingrende spor, så der skabes variation i naturen og så langt græs ikke skygger for de blomster og insekter, der har brug for lys og varme for at trives.

Når det i arbejdet med at skabe den lysåbne natur indimellem har været nødvendigt at fælde et træ eller to, har Banedanmark ladet det døde træ ligge i landskabet, så svampe, insekter og smådyr med tiden kan flytte ind i dem og øge biodiversiteten på området.

Rigt insektliv
Baneterrænet ved Lunderskov er i dag hjemsted for mange spændende insekter. Her kan man bl.a. være heldig at støde på den buttede og behårede Stor Narcisflue, som holder til i Lunderskov fra april til august, ligesom man kan være heldig at se sommerfuglen Okkergul Pletvinge svirre omkring.  

Men området er ikke kun rigt på natur - også på toghistorie og kulturarv. For foruden den særlige banenatur i området kan toginteresserede også lægge vejen forbi værkstederne ved Lunderskov Remise, hvor foreningen Sydjyllands Veterantog bevarer og vedligeholder gamle lokomotiver og togvogne.

Fakta:

  • Banedanmarks gamle baneterræn er en del af InfraNatur-projektet, hvor der i samarbejde med Miljøstyrelsen bliver gjort en særlig indsats for at pleje naturen og biodiversiteten.
  • Indsatsen er til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter i området og er med til at styrke biodiversiteten i Danmark.
  • Med Infrastrukturaftalen har Banedanmark fået en ekstra bevilling på godt 5 millioner kroner årligt, som skal bruges til at videreføre arbejdet med den vilde natur langs banen. En del af bevilling skal gå til at videreføre naturplejen på Banedanmarks InfraNatur-områder.
  • Det nedlagte baneterræn er åbent for offentligheden, og der er adgang fra Bakken 19, syd for stationen.

seneste nyt fra banedanmark