Nu åbner broerne på Parkboulevarden og Viborgvej igen

Siden slutningen af januar har Banedanmark været i gang med at ombygge broerne på Viborgvej og Parkboulevarden i Randers. Nu er de to gamle buebroer revet ned og erstattet af nye broer, der har den nødvendige frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg.

Siden slutningen af januar har Banedanmark været i gang med at ombygge broerne på Viborgvej og Parkboulevarden i Randers.

Nu er de to gamle buebroer revet ned og erstattet af nye broer, der har den nødvendige frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg.

Vi er i fuld gang med at gennemføre de sidste arbejder. På Parkboulevarden er der lagt asfalt, og broen åbner torsdag i uge 42.

På Viborgvej nærmer vi os målet, men for at klare de sidste opgaver og få lagt asfalt på er det nødvendigt at lukke vejen i dele af uge 46. Det sker fra tirsdag den 13. november klokken 19 til mandag den 19 november klokken 6.

Når vi lukker vejen helt, giver det mulighed for at gennemføre arbejdet hurtigere og samlet set genere trafikanterne mindst muligt.

”Vi er glade for, at vi nu kan levere begge broer tilbage. To broer, der nu er klar til den kommende elektrificering af jernbanen. Samtidig vil vi gerne takke for tålmodigheden hos såvel bilister som de naboer, der har været generet af arbejdet. For vi ved godt, at vores arbejde har støjet og skabt trafikale udfordringer,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Det har vi udført
Vi begyndte at ombygge de to broer den 30. januar 2018, og har siden da arbejdet koncentreret – og i nogle perioder i døgndrift – for at få broerne færdige. Begge de oprindelige broer, der er fra henholdsvis 1938 og 1939, er blevet revet ned og erstattet af nye broer.

  • Broen, der fører Viborgvej over jernbanen er hævet, og vi har bygget en ny vej medcykelstier og fortove.
  • På Parkboulevarden har vi hævet broen og bygget en ny vej med cykelstier og fortove.

Sideløbende med broombygningerne har Banedanmark gennemført en sporombygning af strækningen Langå-Hobro. Sporprojektet og broombygningen lå samtidig for at genere togtrafikken så lidt som muligt.

 

Yderligere informationer

Læs mere om de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse på  telefon 8234 1313.